Nepriklausomybės deklaracija

Mokytojas:Tommy, ar galėtum mums pasakyti, kur buvo pasirašyta Nepriklausomybės deklaracija?

Tommy:Taip ponia. Apačioje.